Learn How to Use “While” in the Samoan Language

While

Please don’t talk to me while I’m driving.

Fa’amolemole, aua e te talanoa mai ia te a’u a’o ave tavale o a’u. 

 


a’o is while in any tense.


O le a ou alu i le faleoloa, a’o e sauni le mea ai

I will go to the store while you prepare the food.  
O le a ou ai a’o moe oe.

I will eat while you sleep.Na tagi le pepe a’o na ou sui lana diaper.

The baby cried while I changed his diaper. 


E mafai ona e alu i lou fale a’o o lo’o galuega a’u.  

You can go to your house while I work. 

Verified by MonsterInsights